Projekt FVE Luna

Objekt funguje jako restaurace, diskotéka a bowling, byl  vystaven v 70. letech minulého století.

Za účelem snížení energetické náročnosti budovy firmy DE-VOZ s.r.o., IČ: 25453327 budou na střechu budovy ležící na parcelním číslech 2563/114 nainstalovány FVE panely o celkovém výkonu 35,1 kWp, dále budou v prostorách kanceláře nainstalovány dva střídače včetně 34,8 kW bateriové akumulace.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy prostřednictvím instalaci fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 35,1 kWp, včetně 34,8 kW bateriové akumulace. Mezi způsobilé výdaje projektu je zařazena kompletní instalace systému solárních panelů, baterii, měniče, kabeláže, rozvaděče, řídícího softwaru. Součástí je rovněž dokumentace DPS.

Adresa místa realizace: Stránského 1909, Litoměřice 412 01
Parcelní číslo: 2563/114, k.ú. Litoměřice (685429)

Projekt je spolufinancován z fondu Evropské Unie (PDF)

FVE Luna - projekt EUNárodní plán obnovy - logo

[ ^ nahoru ^ ]